A-krimsenter advarer mot omreisende håndverkere

De siste ukene er det observert omreisende steinleggere som utfører arbeid og tilbyr tjenester i flere steder i Vestfold, samt Buskerud. Nå advarer A-krimsenteret mot å kjøpe tjenester av omreisende håndverkere.Man risikerer å bli lurt eller å bli holdt medansvarlig for kjøp av svart arbeid. Det er straffbart både for dem som kjøper slike tjenester bevisst eller uaktsomt. Man bidrar til konkurransevridning for de seriøse aktørene, arbeidstakere blir utnyttet og det blir unndratt skatter og avgifter som skal gå til fellesskapet, sier Helle Hartz Hagen, som er talsperson for A-krimsenteret i Tønsberg, i en pressemelding.

Du kan kjenne igjen omreisende håndverkere på at de reiser fra dør til dør og tilbyr tjenester på en pågående måte. De tilbyr tjenester som steinlegging, asfaltering, taktekking, fasadevask og maling av hus. Ofte ber de om å få betalt i kontanter, noe som kan være en indikasjon på at de jobber svart. Betaler du 10.000 kroner kontant kan du bli medansvarlig for håndverkernes skatteunndragelser, opplyser Hartz Hagen.
Erfaringene fra tidligere år er at omreisende håndverkere er en del av kriminelle miljøer som driver med ulovlig arbeid, skatteunndragelser, menneskehandel, trusler og vold. Det er avgjørende at folk ikke kjøper tjenester av dem. For å bli kvitt dette samfunnsproblemet må folk si nei til alle tilbud de kommer med, sier Helle Hartz Hagen.

NRK Østafjells besøkte a-krimsenteret i Tønsberg i går og intervjuet Helle Hartz Hagen. Se TV-innslaget her.

NRK Vestfold sendte intervjuet med Hartz Hagen på radio, lytt til det her (etter ca. 2.35.50)

NRK Vestfold hadde også saken på sine nettsider i går. – Du risikerer å bli lurt eller å bli holdt medansvarlig for kjøp av svart arbeid, sier talsperson Helle Hartz Hagen for A-krimsenteret i Tønsberg. – De kan være både pågående og ubehagelige å ha med å gjøre. De tilbyr tjenester som steinlegging og asfaltering, men også taktekking, fasadevask og husmaling. Hvis du får besøk av slike håndverkere skal man avvise tilbudet, notere registreringsnummeret på bilen og kontakte politiet, sier hun.

DinSide skrev også om at man bør skygge unna de omreisende håndverkerne i går. Både Jan-Egil Kristiansen i Skatt øst og Helle Hartz Hagen er intervjuet. Håndverkerne er mer pågående og truende enn tidligere, advarer skatteetaten.
- I de to foregående årene har vi hatt færre saker med omreisende håndverkere, såkalte travelers, fra blant annet Storbritannia og Irland. I år har vi derimot sett en økning i antall tilfeller
, sier Kristiansen