Innføring av ekstraordinær båndtvang for hunder i Holmestrand

Det er innført ekstraordinær båndtvang i Holmestrand kommune fram til 1. april 2018, i medhold av hundelovens § 6, annet ledd, bokstav f.

Det har i vinter hatt forholdsvis store snøfall med svært mye løs snø.

Hjortevilt har for en stor del trukket ned fra høyereliggende områder og samlet seg i nærheten av bebyggelse, hvor også hundelufting for en stor del foregår.

Snøforholdene og kulden gjør at dyra står mye i ro for å unngå å bruke unødvendig mye energi vinters tid. Når dyra har trukket ned mot bebyggelse vil de lettere komme i sammenstøt med mennesker og hunder.
Hvis hundene da er løse, vil de lett kunne jage hjorteviltet unødvendig.

I denne perioden av året er det viktig at dette unngås, da hjorteviltet tærer på fettreserver og ønsker å bruke så lite energi som mulig for å overleve vinteren. Enhver forstyrrelse vil derfor være negativt for hjorteviltet. Med lite mat og begrensede muligheter for å ta seg fram i snøen vil rådyra være et enkelt bytte for løshunder.

 

Det innføres båndtvang i nabokommunene Kongsberg, Drammen, Sande og Svelvik i disse dager også.

 

 

Fant du det du lette etter?