Holmestrand bo- og behandlingssenter

Holmestrand bo- og behandlingssenter består av en sykehjemsdel som er delt i fire avdelinger, Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende demente, Kjøkken og vaskeri.

Virksomhetsleder Berit Askjer Lien
Mobil: 986 63 865
E-post: berit.askjer.lien@Holmestrand.kommune.no


Avdeling A/D er i hovedsak en somatisk langtidsavdeling med 35 plasser. Avdelingen ledes av tjenesteleder Gunn-Kristin Hagen, tlf. 33 06 42 70/ 934 94 435, e-post guhag@holmestrand.kommune.no


Avdeling B/C er to avdelinger for demente hvorav en avdeling er skjermet enhet. Avdelingene har til sammen 22 plasser. I tillegg er dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende demente og vaskeriet organisert under avdeling B/C. Avdelingen ledes av tjenesteleder Ambjørg M. Akerholt, tlf 33 06 42 73/ 92 45 84 33, e-post ambak@holmestrand.kommune.no


Kjøkkenet produserer og leverer mat til institusjonen, boliger og hjemmeboende i Holmestrand. Kjøkkenet ledes av kjøkkensjef Marit Lindberg, tlf 33 06 42 80, e-post marli@holmestrand.kommune.no