Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen har ansvaret for føring av kommunens regnskap, utbetaling av lønn til de ansatte, og øvrige inn-og utbetalinger, samt budsjettarbeidet. I tillegg er oppfølgingsansvaret for offentlig anskaffelser og internkontroll lagt til avdelingen.

 

Økonomiavdelingen har totalt 10 årsverk.

Kontaktinformasjon til ansatte 

Ansatte økonomiavdelingen
Navn Tittel Telefon E-post
Bertine Myhre Budsjettsjef 994 68 780 E-post
Erik Berg Regnskapssjef 33 05 95 20 E-post
Gunhilde Arntzen Fagleder lønn 33 05 95 24 E-post
Kathrine Melheim Budsjettrådgiver 952 60 824 E-post
Anne Birgitte Falch Sandland Budsjettrådgiver 975 35 710 E-post
Agnethe Svendsrud Konsulent lønn 33 06 41 27 E-post
Morten Jakobsen Rådgiver 33 06 41 34 E-post
Magnus Karlsen Rådgiver regnskap 33 06 41 21 E-post
Solveig Pedersen Rådgiver regnskap 33 06 41 32 E-post
Mette Line Åkervik Konsulent regnskap 33 05 95 23 E-post