Politikk og innsyn > Politikere, råd og utvalg

Kommunestyre, utvalg og råd

Holmestrand kommune er organisert med 3 utvalg som innstiller til kommunestyret. Det er formannskapet, utvalget for oppvekst og omsorg og utvalget for regulering og kommunalteknikk.

 

Formannskapet er også administrasjonsutvalg, og tiltres da av tre hovedtillitsvalgte. Utvalget for regulering og kommunalteknikk er også planutvalg etter plan- og bygningsloven.

Kommunestyre:

Kommunestyret har 39 medlemmer. Formannskapet har 13 medlemmer som velges av og blant bystyrets medlemmer. Utvalget for oppvekst og omsorg og utvalget for regulering og kommunalteknikk har 9 medlemmer. Medlemmene og varamedlemmene velges av kommunestyre blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Dog skal alle partier være representert i minst ett utvalg.

 

Utvalg og råd:

 

Kommunestyre og utvalgene kan følges direkte på møtedagene via nettet, møtene arkiveres også i løsningen, slik at gamle møter kan sees igjen. Følg denne lenken.