Bystyret

 

Ordfører: Alf Johan Svele (H)
Varaordfører: Ulf Sundling (H)


Kommuneloven § 6 bestemmer at bystyret er det øverste, styrende organet i kommunen. Bystyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere for fire år av gangen, etter de reglene som er gitt i valgloven og i kommuneloven.


Holmestrand har 27 representanter i bystyret.

Stemmerett:

Regelen om stemmerett ved valg og om valgt av medlemmer til bystyret er gitt i valgloven. Alle som har stemmerett ved valget og som er bosatt i kommunen kan velges inn i bystyret Det gjelder visse regler for fritak.


Myndighet:

Bystyret handler på vegne av kommunen i alle saker som ikke er delegert til andre kommunale organer. Bystyret fører tilsyn med kommunens samlede virksomhet. Bystyret har bevilgnings- og beskatningsmyndighet, vedtar budsjett for alle kommunale virksomheter, velger formannskap og velger medlemmer til andre kommunale komiteer, styrer, råd og utvalg.

Bystyret holder møter ca. 6 ganger i året. Ordføreren innkaller til møtet, som holdes på Kjærsenteret og er åpent for publikum.

  

Alle møter i bystyret blir weboverført, følg denne lenken.
 

Gruppeledere
Parti Navn Adresse Telefon E-post
AP Mette Måge Olsen Haugantoppen 9, 3090 Hof 99041994 E-post
FrP Vegard Mork Vestlia 18 913 50 513 E-post
H Jon Tunheim Havnegaten 31 417 21 014 E-post
KrF Arnfinn Horne Johansen Bregnestien 3 950 06 664 E-post
MDG Espen Watne Andresen Langgaten 34 926 62 477 E-post
Sp Heidi Næss Midtskogen Ekebergveien 11 959 00 781 E-post
SV Grete Wold Traneveien 31 951 07 574 E-post
V Thove Bringaker Kirkegaten 12 928 57 182 E-post
Felleslista_R_MDG Maren Njøs Kurdøl Røedsveien 1, 3095 Eidsfoss 95824866 E-post

 

Medlemmer av bystyret
Medlemmer Parti Adresse Telefon E-post
1. Alf Johan Svele H Solbergveien 11 33 06 41 06 E-post
2. Janne Hjelmtvedt H Odderudveien 25
3. Ulf Sundling H Baldersvei 3 992 82 275 E-post
4. Lasse Berntzen H Grefsrudveien 21 922 09 217 E-post
5. Kari Brekke H Hvittingfossveien 96 990 24 690 E-post
6. Jon Tunheim H Havnegaten 31 417 21 014 E-post
7. Elin Svele H Solbergveien 11 957 87 056 E-post
8. Arild Brekke H Sommerroveien 15 926 15 457 E-post
9. Helga Opsett H Langgaten 52 916 89 285 E-post
10. Andreas Reitan H Hvittingfossveien 217C 913 72 118 E-post
11. Thorleif Jacobsen H Solhøyveien 10 916 52 609 E-post
12. Torstein Sagen H Platåveien 12 B 970 70 117 E-post
1. Mette Kalve AP Grefsrudveien 22 A 984 57 947 E-post
2. Rolf Arnesen AP Bekkegaten 1 959 76 477 E-post
3. Christina Berg AP Gurannveien 65 928 24 339 E-post
4. Elisabeth Aksim AP Backersgate 13 908 20 352 E-post
5. Jan A. Kaworek AP Borgenveien 1 932 11 557 E-post
6. Ingar Aas-Haug AP Langgaten 11 992 82 214 E-post
7. Bjørn Maurstad AP Langgaten 19 E-post
8. Thomas Rundbråten AP Vestlia 26 958 27 552 E-post
1. Heidi Næss Midstkogen SP Ekebergveien 11 959 00 781 E-post
1. Vegard Mork FrP Vestlia 18 913 50 513 E-post
2. Egil Olaussen FrP Kleiverudveien 158 416 79 272 E-post
1. Grete Wold SV Traneveien 31 951 07 574 E-post
1. Arnfinn Horne Johansen KrF Bregnestien 3 950 06 664 E-post
1. Espen Watne Andresen MDG Langgaten 34 926 62 477 E-post
1. Thove Bringaker V Kirkegaten 12 928 57 182 E-post

  

Klikk på denne lenken for varamedlemmer

Sist endret 30.05.2017