Arbeidsgrupper - sammenslåing

Det er satt sammen arbeidsgrupper med deltakere fra alle kommunene, som dekker alle fagfeltene kommunene leverer tjenester på.
Gruppene har mulighet til å knytte til seg andre ressurspersoner utfra behov.

Arbeidsgruppene skal levere statusrapporter til prosjektgruppen underveis, fire første år.
Gruppene skal til slutt levere en sluttrapport til prosjektgruppen.

Her ser du hvilke arbeidsgrupper den enkelte kommunalsjef følger opp. Klikk på arbeidsgruppene for å lese statusrapporter.

Kommunalsjef Helse, sosial og omsorg Anne Marit Bakka (Holmestrand)

Gruppe 7 - Forebyggende tjenester for barn, unge og familier

Gruppe 10 - Tjenestekontor - boligkontor

Gruppe 11 - Samfunnsmedisin, folkehelse, ergo- og fysioterapitjenester

Gruppe 12 - Institusjonsbaserte tjenester

Gruppe 13 - Hjemmebaserte tjenester

 

Kommunalsjef Personal og utvikling Else Gusland (Holmestrand)

Gruppe 1 - Fellestjenester

Gruppe 4 - Personal

 

Kommunalsjef Økonomi Janne Visnes Melgaard (Holmestrand)

Gruppe 2 - Informasjon

Gruppe 17 - Økonomi

Gruppe 18 - IKT

 

Rådmann Thor Smith Stickler (Holmestrand, Hof)

Gruppe 9 - NAV

 

Virksomhetsleder Administrasjonsavdelingen Cecilie Halvorsen (Sande)

Gruppe 3 - Digitalisering

 

Kommunalsjef Kultur og oppvekst Bjørn Tollaas (Sande)

Gruppe 5 - Skole

Gruppe 6 - Barnehage

Gruppe 8 - Voksenopplæring

Gruppe - 16 - Kultur

 

Kommunalsjef Teknisk Knut Johansen (Sande)

Gruppe 14 - Kommunalteknikk

Gruppe 15 - Plan og bygg

 

Publisert av Pernilla Selander Tronrud. Sist endret 03.02.2017