Forslag navn på ny kommune 2020

Kommunevåpen 3 kommuner - Klikk for stort bilde Fristen for å sende inn forslag til navn på ny kommune fra 1.1.2020 utløp 20. april 2017. Lisen nedenfor viser de navneforslagene som er kommet inn. Listen blir oversendt forhandlingsutvalget. 

Følgende navn er foreslått:

 • Botne kommune
 • Holmestrand kommune
 • Nord Jarlsberg kommune
 • Nord-Jarlsberg kommune
 • Nordre Jarlsberg kommune
 • Nordre-Jarlsberg kommue
 • Jarlsberg kommune
 • Skiberg kommune
 • Rørdal kommune
 • Hvittingen kommune
 • Vestfold kommune
 • Nordre Vestfold kommune
 • Nordvest kommune
 • Bondi kommune
 • HolmeSand kommune
 • Viken kommune
 • Vestre Viken kommune
 • Nordre Viken kommune
 • Nye Holmestrand kommune
 • Hanekleiva kommune
 • Hof kommune
 • Hofsandestrand kommune
 • Sandstrand kommune
 • Holm kommune
 • Strandholmen kommune
 • Sandvik kommune
 • Montebello kommune
 • Sandholm kommune
 • Sandholmen kommune
 • Eplerød kommune
 • Hosand kommune
 • Hohosan kommune
 • Utsikten kommune
 • Anger kommune
 • Miklagard kommune
 • Brygge kommune
 • Homestead kommune
 • Angers Klev kommune
 • Skogangen kommune
 • Skauangen kommune
 • Holmvik kommune
 • Vinled kommune
 • Vassås kommune
 • Oreberg kommune
 • Bache-Gabrielsen Amt
 • Samholm kommune
 • Langøystrand kommune
 • Breiangen kommune
 • Holme kommune
 • Holmen kommune
 • Ny-Holmestrand kommune
 • Midgard kommune
 • Gausentoppen kommune
 • Holmehofsand kommune
 • Sandvin kommune
 • Øvre Jarlsberg kommune
 • Vestfjellet kommune
 • Nyholmestrand kommune