Prosjektgruppen

Den administrative prosessen ledes av en prosjektgruppe. 
 

Deltakere:

  • Hans Erik Utne - Prosjektleder/rådmann
  • Anne Sønstebø - Prosessleder
  • Olav Grande - Rådmann Sande
  • Grethe Hagen - Tillitsvalgt Holmestrand
  • Fred Nordseth - Tillitsvalgt Hof
  • Sånnja Janjak Hole - Tillitsvalgt Sande
  • Linn Kristine Johansen - Sekretær for gruppenInnkallinger og referater fra prosjektgruppas møter legges ut her fortløpende: