Tjenester > Teknisk, plan og bygg > Byggesak

Kontaktinformasjon - byggesak

Saksbehandlere på byggesak kan kontaktes per telefon eller ved oppmøte på rådhuset i Sande

Mandag - torsdag kl 12.00-15.30