Politisk sekretariat

Forfall til møter meldes til politisk sekretariat, postmottak@holmestrand.kommune.no.

 

Møtesekretariat Forfall meldes postmottak@holmestrand.kommune.no eller telefon: 33 06 41 00
Utvalg/r\u00e5d Sekret\u00e6r Telefon E-post
Administrasjonsutvalget Pernilla Selander Tronrud 33 06 41 1 4 e-post
Arbeidsmilj\u00f8utvalget Knut Fredrik Soelberg 33 06 41 18 e-post
Bystyre Pernilla Selander Tronrud 33 06 41 14 e-post
DRI Mona Sundet 33 06 41 61 e-post
Eldrer\u00e5det Kirsten Varne T\u00f8nder 33 06 41 10 e-post
Formannskap Pernilla Selander Tronrud 33 06 41 14 e-post
OPOM Kirsten Varne T\u00f8nder 33 06 41 10 e-post
R\u00e5det for funksjonshemmede Marianne R\u00f8stad 33 06 41 11 e-post
Klageutvalget Marianne R\u00f8stad 33 06 41 11 e-post
Ungdomsr\u00e5det Jon L\u00f8vaas 33 06 41 56 e-post
Kontrollutvalget Gaute Hesjedal 40 49 13 44 e-post

 

Publisert av Pernilla Selander Tronrud. Sist endret 21.04.2015