Skolefritidsordningen (SFO)

Satsene i Hof er noe høyere enn i Holmestrand. Prisene og satsene skal samkjøres fra 1.8.2018, og prisene i skolefritidsordningen i Hof holdes derfor uendret inntil dette tidspunktet.

Satser Holmestrand

Satsene for SFO økes med deflator på 2,6 pst, avrundet til nærmeste hele 5 kr. Prisene gjelder fra 1.8.2018.

 • Betalingen for hel plass økes med 65 kr per måned til 2.600 kr.
 • Betalingen for redusert plass (3 dager per uke) økes med 40 kr per måned til 1.655 kr.
 • Betalingen for dagplass økes med 5 kr per dag til 240 kr.
 • Kostpenger økes med 5 kr. til på 240 kr per måned for hel plass.
 • Kostpenger økes med 5 kr til 180 kr per måned for redusert plass.
 • Søskenmoderasjon på 25 % fra og med barn nr. to på den billigste plassen.
 • Søskenmoderasjon på 50 % fra og med barn nr. tre på den billigste plassen.
 • Betaling for hel plass i den 11. måneden økes med 75 kr per måned til 2.955 kr + kost.
 • Betaling for redusert plass den 11. måneden økes med 50 kr til 1.895 kr + kost.

 

Satser Hof

 • Betaling for 100 % plass for opphold SFO kr 2 700 per måned.
 • Betaling for 80 % plass for opphold i SFO kr 2 490 per måned.
 • Betaling for 60 % plass for opphold i SFO kr 1 850 per måned.
 • Betaling for 40 % plass for opphold i SFO kr 1 240 per måned.
 • Betaling for 100 % morgentilbud kr 520 per måned.
 • Betaling for frokost kr 15 per dag.
 • Betaling for kost 100 % plass kr 280 per måned.
 • Betaling for kost 80 % plass kr 220 per måned. Betaling for kost 60 % plass kr 160 per måned.
 • Betaling for kost 40 % plass kr 110 per måned.
 • Søskenmoderasjon på 25 % gis fra og med barn nr. to på den billigste plassen.
 • Søskenmoderasjon på 50 % fra og med barn nr. tre på den billigste plassen.
 • Det gis ikke moderasjon på morgentilbud.
 • Pris for kost er ikke inkludert i pris for oppholdsbetaling