Egenbetaling sykehjem

Prisene gjelder for 2018.

Egenbetaling (vederlag) for langtidsplass i sykehjem er regulert gjennom forskrift om vederlag for opphold i institusjon, som du kan lese mer om her.

  • Egenandel for korttidsopphold i sykehjem er 160 kroner per døgn
  • Egenandel for dagopphold i sykehjem er 80 kroner per dag
  • Egenendel for dagsenter for demente er 170 kroner per dag (kr 80 for dagopphold + kr 92 for måltider/aktiviteter)
  • Egenandel for tidsbegrenset opphold i bemannet omsorgsbolig er 150 kroner per døgn