Helsestasjon

Helsestasjonen arbeider forebyggende, og skal fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse. Vi er et tilbud til alle barn og foreldre. Tilbudet er gratis.

Helsestasjonen gir blant annet tilbud om:

  • hjemmebesøk til nyfødte
  • ammeveiledning
  • regelmessige helseundersøkelser av barnet utført av helsesøster og lege. Vekt og lengde registreres og barnets utvikling og trivsel vurderes.
  • veiledning og rådgivning om f.eks. søvn, mat, samspill og adferd hos barnet
  • vaksinasjon av barnet i henhold til vaksinasjonsprogrammet
  • henvisning til andre kommunale tjenester eller spesialister ved behov
  • barseltreff for mødre med nyfødte barn

 

Helsestasjonen samarbeider med andre institusjoner som f.eks. fastlegene, ergo/ fysioterapitjenesten, spesialist helsetjenesten, tannhelsetjenesten, psykisk helse barn og unge, PPT og barnevern.

Helsestasjonen har taushetsplikt og samarbeid med andre etater skjer i samråd med foreldrene.

 

Helsestasjonsbesøk ved bestemte alderstrinn

 

Helsestasjon ved ulike aldre
Alder Tilbud
Hjemmebesøk Helsesøster
2 - 4 uker Helsesøster
6 uker Helsesøster/ lege/ vaksinasjon
3 mnd. Helsesøster/ vaksinasjon
4 mnd. Helsesøster
5 mnd. Fysioterapeut/ gruppe
6 mnd. Helsesøster/ lege/ vaksinasjon
8 mnd. Helsesøster
10 mnd. Helsesøster
1 år Helsesøster/ lege/ vaksinasjon
15 mnd. Helsesøster/ vaksinasjon
18 mnd. Helsesøster
2 år Helsesøster
4 år Helsesøster/ syn/ hørsel

 

 

Åpningstid

Alle virkedager kl. 08.00 - 15.30.
Ekspedisjonstelefon: 33 06 43 00

 

Telefontid

Mandag, tirsdag og torsdag kl. 08:00-14:00
Onsdag kl. 09:00-11:30
Fredag ingen telefontid.

 

Telefonen er stengt i lunsjpausen hverdager mellom kl.11:30 - 12:00.

 

Besøks- og postadresse

Langgt 45
3080 Holmestrand

 

 

 

Sist endret 02.01.2017