Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Holmestrand og Sande har felles PP – tjeneste. PP-tjenesten arbeider for å sikre tilfredsstillende og likeverdig opplæring for alle barn, unge og voksne med særskilte behov. 

Vi tilbyr råd, veiledning og utredning av vansker hos barn, unge og voksne, samt vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehager og spesialundervisning i skolen.

PP-tjenesten er en viktig samarbeidspartner når barn og unge har sammensatte behov. Alle som arbeider i PP-tjenesten har taushetsplikt. Våre tjenester er gratis.

Kontaktinformasjon:

Telefon:
Servicekontoret: 33 78 70 00
PPT sentralbord: 469 19 733

E-post: 
ppt@holmestrand.kommune.no                  

Postadresse:
Pedagogisk – psykologisk tjeneste, Holmestrand kommune, Postboks 312, 3081 Holmestrand.

Besøksadresse:
Sande Rådhus, Prestegårdsalleen 35, 3071 Sande.

Kontaktinformasjon ansatte:
 

Virksomhetsleder - Christine Scott: 402 20 516

Helene Astrup Kaurel: 948 19 735

Irén Bugge Karlsen: 948 46 846

Svanhild Sandberg: 909 52 478

Christine Arnesen: 908 84 174

Bente Sigstad: 948 32 396