Fysio- og ergoterapitjenester

 
Fysioterapi inngår som en del av kommunens helsetilbud.

Tjenesten ytes både fra privatpraktiserende fysioterapeuter med driftstilskudd fra kommunen, og kommunefysioterapeuter som yter tjenester for barn/unge ved helsestasjonen og skolene, samt  innen habilitering og rehabilitering. 
 
Ergoterapi er et tilbud til innbyggere  i alle aldre, og bistår med vurdering og kartlegging av behov for tilrettelegging av miljø og  vurdering av hjelpemidler. 
 

Henvisning til fysioterapitjenesten for barn og unge (PDF, 198 kB)

 


 

Navn Stilling Telefon Mobil
Sentralbord Langgaten 45 33 06 43 00
Heidi Bakke Johansen Tjenesteleder 33 06 43 08 995 74 154
Anneli Askerøi Ergoterapeut 33 06 43 10 995 61 233
Mari Orten Fysioterapeut/ Folkehelsekoord 33 06 43 09 995 77 896
Michael Pietschmann Fysioterapeut Rove 33 06 42 77 man, ons + fre
Karoline Emilie Myklebust Fysioterapeut 33 06 43 30 477 19 629
Grethe Hyllseth Fysioterapeut Hof bo- og behandlingssenter 33 09 51 13
Gerry van Schaik Ergoterapeut Hof bo- og behandlngssenter 33 09 51 13
Carina Krosby Fysioterapeut helsestasjonen - onsdager 408 09 468

 

 

Navn Stilling Telefon Mobil
Sentralbord Langgaten 45 33 06 43 00
Heidi Bakke Johansen Tjenesteleder 33 06 43 08 995 74 154
Anneli Askerøi Ergoterapeut 33 06 43 10 995 61 233
Mari Orten Fysioterapeut/ Folkehelsekoord 33 06 43 09 995 77 896
Michael Pietschmann Fysioterapeut Rove 33 06 42 77 man, ons + fre
Karoline Emilie Myklebust Fysioterapeut 33 06 43 30 477 19 629
Grethe Hyllseth Fysioterapeut Hof bo- og behandlingssenter 33 09 51 13
Gerry van Schaik Ergoterapeut Hof bo- og behandlngssenter 33 09 51 13
Carina Krosby Fysioterapeut helsestasjonen - onsdager 408 09 468