Fysio- og ergoterapitjenester

 
Fysioterapi inngår som en del av kommunens helsetilbud.

jenesten ytes både fra privatpraktiserende fysioterapeuter med driftstilskudd fra kommunen, og kommunefysioterapeuter som yter tjenester for barn/unge ved helsestasjonen og skolene, samt  innen habilitering og rehabilitering. 
 
Ergoterapi er et tilbud til innbyggere  i alle aldre, og bistår med vurdering og kartlegging av behov for tilrettelegging av miljø og  vurdering av hjelpemidler. 
 

Henvisning til fysioterapitjenesten for barn og unge (PDF, 198 kB)

 


 

Navn Stilling Telefon Mobil
Sentralbord Langgaten 45 33 06 43 00
Heidi Bakke Johansen Tjenesteleder 33 06 43 08 995 74 154
Anneli Askerøi Ergoterapeut 33 06 43 10 995 61 233
Mari Orten Fysioterapeut/ Folkehelsekoord 33 06 43 09 995 77 896
Michael Pietschmann Fysioterapeut Rove 33 06 42 77 man, ons + fre
Ragnheidur Ottosdottir Fysioterapeut 33 06 43 30 408 03 468

 

 

Fysikalske Institutter Navn Adresse Telefonnummer
Helsehuset Holmestrand Sigurd A. Fornæss Ringvn. 12 414 48 4 61
Kate Solstad Ringvn. 12 466 80 282
Rikke Otterstad Ringvn 12 416 35 824
Camilla Skovly Camilla Skovly v/ Sporty 24 Ringvn. 12 924 86 554
TEAM-klinikken Dag Kongsrud Bekkegt. 2 33 05 24 91/942 38 551
Hans Jørgen Stanger Bekkegt. 2 33 05 24 91/942 38 551
Camilla Aarnes Bekkegt. 2 33 05 24 91/942 38 551
Vibo fysikalske institutt Synnøve Rusten Sommerrovn. 9 33 05 35 11
Ved Rove/Sykjehem Michael Pietschmann Rove gård, Roveveien 43 33 06 42 77

 

Sist endret 09.05.2017