Hjelpemidler

Hjelpemiddellageret i Holmestrand kommune har sine lokaler i  Neperud Allè 12.

Lagret er felles for Hof, Holmestrand og Re.
 

Telefontid mandag til fredag fra kl. 08:00 til kl. 09:30 og fra kl. 14:00 til kl. 15:30.

Tlf: 48 00 58 55


Ved utlån helg/helligdag som ikke kan vente til neste virkedag, kan hjemmesykepleien i Holmestrand kommune kontaktes på telefon 977 63 969 / 977 63 973. 

 

 

Sist endret 10.06.2016