Psykisk helsetjeneste for voksne

Psykisk helsetjeneste er en variert, fleksibel tjeneste som ytes til voksne i Holmestrand med psykiske lidelser, rusavhengighet eller andre vanskelige livssituasjoner.
 

Søknadsskjema (PDF, 44 kB)

Psykisk helsetjeneste for voksne omfatter i hovedsak disse områdene:

 

 • Brukerstyrt aktivitetsenter
 • Utlevering av LAR-medisiner
 • Ambulerende tjenester
 • Rådgivning ved ruskonsulent
 • Bofellesskap
 • Boveiledning

 

Tjenesten har psykiatrisk sykepleier, psykiatrisk hjelpepleier, vernepleier, sykepleier, hjelpepleier og assistenter. Brukeransatte, personer på arbeidstiltak og frivillige bidrar også i stor grad i tjenesten.

 

Tjenesten samarbeider med spesialisthelsetjenesten og NAV, samt ulike fastleger og aktører i kommunen.

 

Søknadsskjema finner du oppe på siden - fyll ut og send dette til tjenestekontoret i Holmestrand kommune. Gjør det gjerne i samarbeid med fastlege, NAV eller spesialisthelsetjenesten.

 

Du kan også få tilsendt søknadsskjema ved å henvende deg til tjenestekontoret:

 • Tlf: 33 09 84 00 - åpningstid mandag til fredag 10.00-14.00.
 • På e-post til even.thornquist@holmestrand.kommune.no
 • Per brev til Holmestrand kommune, Tjenestekontoret, serviceboks 312, 3081 Holmestrand.
   

Hjelpetelefoner

 • Mental Helse: 116 123
 • Røde Kors: 800 33 321
 • Kirkens SOS: 22 40 00 40​

 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2017 - 2020 (PDF, 2 MB)

Sist endret 14.07.2017
Fant du det du lette etter?