Kreftkoordinator

Kreftkoordinator skal være et lavterskeltilbud til kreftpasienter og pårørende, tjenesten er derfor ikke vedtakspliktig.

                                   
 

Hva kan kreftkoordinatoren hjelpe meg med?

 • Å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende, uavhengig om du har hjelp fra hjemmetjenesten
   
 • Å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasienter
   
 • Å være lett tilgjengelig for kreftpasienter og pårørende
   
 • Å bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunen


   

Kreftkoordinator er tilgjengelig hver mandag og onsdag på dagtid (07.30 – 15.30), og enkelte tirsdager.
 

Du kan henvende deg direkte på telefon eller mail. Vi avtaler en samtale og sammen ser vi på veien videre.

 

 

Sist endret 20.11.2015