Leie av haller og gymsaler

Holmestrand kommune har 2 idrettshaller på Gjøklep, flerbrukshall på Ekeberg, gymsal ved Kleiverud skole og Botne skole og idrettshall med egen klatrehall ved Hof skole. SFO på Ekeberg benytter halve flerbrukshallen på Ekeberg frem til kl. 16.30 på hverdager. Gymsalene leies ut f.o.m. mandag t.o.m. fredag. Idrettshallene leies ut f.o.m. mandag t.o.m. lørdag. Idrettslag, foreninger, private trimgrupper og andre typer tilstelninger kan søke om leie. Leien fordeles hver vår/sommer etter søknad og idrettslag prioriteres. 
Søknadsskjema fylles ut og sendes til Holmestrand kommune, Kommunalteknisk virksomhet, Serviceboks 312, 3081 Holmestrand, eller sendes i e-post til Monika Jensen.

For leie av idrettshallen i Hof, kontakt servicetorget på tlf 33059500.

 

For håndballkamper og andre spesielle arrangementer leies det ut etter avtale.

 

VAKTTELEFON

Dersom det oppstår noe i leietiden kan vakttelefonen ved kommunens eiendomsforvaltning ringes. Tlf.: 90 36 15 37.

 

Ved sesongslutt/siste treningstime skal tildelte nøkler leveres tilbake snarest mulig.

 

Brannverninstruks og redningsplan (PDF, 38 kB)     Erklæring / leieavtale (PDF, 81 kB)

 

Melding om skade (PDF, 46 kB)     Søknadsskjema: Gymsaler (PDF, 17 kB)

 

Søknadsskjema: Idretts-/flerbrukshall (DOC, 42 kB)     Regler for bruk av klister (PDF, 65 kB)

 

Reglement for idrettsanleggene (PDF, 33 kB)