Kulturpris

Det jobbes med en ny kulturprisordning for den nye kommunen.  Mer informasjon kommer så fort den er politisk vedtatt.