Tilskudd

Kulturkontoret gir tilskudd til kommunale idrettslag og foreninger, kulturelle og kulturhistoriske formål og aktiviteter for barn og unge. Alle som ønsker å få tildelt tilskudd må søke. Søknadsfrist er 1. februar hvert år.

 

Hva kan det søkes om?

Hvem kan søke?

Hvordan søke?

Rapportering
 

et kan søkes om:

 1. Grunntilskudd
 2. Driftstilskudd
 3. Prosjekt/arrangement tilskudd
 4. Etableringstilskudd

 

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner, grupper og enkeltpersoner hjemmehørende i Holmestrand, som driver eller ønsker å drive aktivitet innenfor kommunenes grenser kan søke om tilskuddsmidler. Nærmere spesifisert:

 • Idrettslag og foreninger.
 • Kulturorganisasjoner/øvrige organisasjoner, som arbeider med kulturelle aktiviteter og uttrykk.
 • Organisasjoner som arbeider med aktiviteter for barn og unge.
 • Organisasjoner som driver et museum eller historisk besøkssted (Holmestrand museum, Duunstiftelse og Reidvintunet).
 • Grupper og enkeltpersoner kan søke enkelte tilskuddsordninger.
 • Samarbeidsorgan basert på tilskuddberettigede organisasjoner kan også få tilskudd.
 • Unntaksvis kan organisasjoner og personer utenfor kommunen få tilskudd, når deres arbeide har spesiell betydning for Holmestrand.

 

Hvordan søke?

Viktig: les først retningslinjene før du søker! Klikk her for å komme til retningslinjene. (PDF, 105 kB)

Fra 2017 kan søknadene kun leveres via et elektronisk søknadsskjema. Hvis du trenger hjelp ved utfylling, ta kontakt med Gertruud Kunst, tlf. 33064155 eller Jon Løvaas, tlf. 31064156.

Søknadsskjema

 

Rapportering

Alle som har fått tilsagn om prosjekt/arrangementtilskudd skal levere rapport over prosjektet. Frist er 10. desember.  

 

 

 

 

.

Sist endret 16.02.2017