Snevit og di syv dvergene.jpg

Scenesmia er et teatertilbud for ungdom mellom 13 og 16 år i Holmestrand og omegn. Scenesmia jobber prosjektvis. Hvert prosjekt har et eget tema og jobber mot en fremføring. Scenesmia holder til i Biorama denne høsten på mandager mellom kl. 16.00 og 18.00.

Høstens prosjekt er:

Snøvit og de syv dvergene

UKM (Ungdommens Kulturmønstring) er et nettverk av små lokale festivaler hvor ungdom kan delta med alle slags kulturuttrykk. UKM skal stimulere og synliggjøre ungdommens kulturelle aktivitet – lokalt, regionalt og nasjonalt. UKM skal være et landsomfattende arrangement – åpent for all ungdom.
 

Ungdomsrådet (UR) er kommunens rådgivende organ og pådriver for saker som berører ungdom.