Skolefritidsordningen (SFO)

Det er skolefritidsordninger ved alle barneskolene i Holmestrand. Åpningstiden for skolefritidsordningene er 40 uker per år. I tillegg er én av SFO-ene åpen i høstferie, vinterferie og to uker etter skoleslutt i juni. SFO er lukket i juli, mellom jul og nyttår og i påskeuka. 

 

Søke eller endre SFO plass

 

SFO-plass Hof skole SFO

For å søke eller endre plass på Hof SFO, må du logge deg på Visma Flyt Skole og søke/ endre plass der. Pålogging skjer med BankID eller liknende. 

Plasstilbudene i skoleåret 2018/ 2019 er ennå ikke fastsatt, men vedtas politisk i løpet av april. Det vil bli sendt ut ny informasjon når vedtektene er klare. 

Link til Visma Flyt Skole

Denne linken finnes også på hjemmesiden til Hof skole, http://hofskole.no

 

Har du spørsmål i forhold til plass på SFO ved Hof skole, ta kontakt med Astri Bryde (Daglig leder SFO, Hof skole).

Telefon: 33 09 52 50 (skolens resepsjon) eller 33 09 52 70 (SFO-basen).

E-post: skoasbry@v-man365.no.

 

SFO-rute  (PDF, 96 kB)

 

Kontaktinformasjon

SFO
Navn Leder Telefon
Botne skole SFO Torild E. Nilsen 33 05 03 16/476 20 374
Ekeberg skole SFO May-Liss Johansen 33 09 80 01
Kleiverud skole SFO Janne D Stanger 33 06 42 17/ 33 06 42 18
Hof skole SFO Astri Bryde 33 09 52 70