Voksenopplæring

Voksenopplæringens undervisningslokaler ligger i Neperud Alle 12, Holmestrand.