Seksjonering

Seksjonering er oppdeling av bygninger i eierseksjoner. En eierseksjon er en sameieandel i bebygd eiendom, med tilknyttet enerett til bruk av en av flere boliger eller andre bruksenheter i eiendommen.

Seksjonering egner seg for oppdeling av boligblokker, horisontaldelte to- og firemannsboliger, næringsbygg i flere etasjer med forskjellige brukere av etasjene og lignende
 

Seksjonering og deling av eiendommen

Dersom eiendommen kan deles kan det være fordelaktig å dele i egne gnr./bnr. På denne måten unngår man en del ulemper og problemer ved senere utbygging og disponering av eiendommen.

Du må da søke om å dele eiendommen i stedet for.

 

Seksjonering av søknadspliktige byggetiltak

Husk at du også må søke om godkjenning av byggesaken, dersom tiltaket er søknadspliktig.

 

Hvordan søker jeg om seksjonering?

Send søknadsskjema til kommunen.

 

Skjema seksjonering(pdf) (PDF, 33 kB)

 


Vedlegg:

  • Situasjonsplan (kartutsnitt som viser eiendomsgrenser og bebyggelse på eiendommen)

  • Plantegninger

  • Vedtekter

 

Saksbehandlingstid

Seksjonering behandles normalt innen 4-6 uker fra komplett søknad. Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker.

Oppheve seksjonering

 

 

 

Sist endret 27.02.2017