Landbrukskontoret

Her finner du mer om hva landbrukskontoret kan hjelpe deg med.

Fra 01.01.2018 er landbrukskontoret for Holmestrand, Sande og Svelvik kommuner bli samlet i rådhuset i Sande. Der vil det være fire personer som jobber med landbruk og tilgrensende saksområder:

Landbrukskontoret i Sande 1

 

 

 

Bjørn Elnan (tjenestekoordinator)
Bjørn (til h. på bildet) bor i Holmestrand. Han er tjenestekoordinator på landbrukskontoret samtidig som han er skogbrukssjef i Sande og Svelvik. Bjørn har utdannelse innen skog- og utmarksforvaltning og har vært ansatt i Sande kommune siden 1988. 

Ivaylo Ivanov
Ivo (nr. to fra høyre på bildet) kommer opprinnelig fra Bulgaria, men har vært bosatt i Norge siden 2007. Ivo har utdannelse innen økologisk landbruk og startet i jobben som landbruksrådgiver i november 2017.

Johanne Bratfoss Sørensen
Johanne kommer fra Larvik, har utdannelse innenfor naturforvaltning fra NMBU på Ås og startet i jobben som landbruksrådgiver i november 2017. Johanne har tidligere hatt engasjement i Statens Vegvesen med oppgaver innen vei og viltpåkjørsler.

Kristoffer Græsli
Kristoffer (til v. på bildet) kommer fra Selbu i Sør-Trøndelag, har utdannelse innen skog- og utmarksforvaltning fra Høgskolen i Innlandet og startet i jobben som landbruksrådgiver i november 2017.

Hvem har ansvar for hva?
 

 

Slik får du kontakt

For å være sikker på å treffe oss, bør du gjøre avtale på forhånd. Ring sentralbordet i Sande kommune på telefon 33 78 70 00.                         

  • Post som gjelder Holmestand sendes til Holmestrand kommune.
  • Post som gjelder Sande og Svelvik kommuner sendes til Sande kommune.