Vann og avløp

Vann

Vann er en av tjenestene knyttet til kommunens kommunaltekniske avdeling. Ved feil og mangel av vann kan kommunen kontaktes på telefon 904 74 759 , eller etter klokken 15:00 på telefon 480 49 181.

Holmestrand kommune ble i 1999 koblet opp til Vestfold Interkommunale Vannverk, VIV, og får nå drikkevann fra både Farris og Eikeren.

 

Avløp og rensing

Avløp og rensing i Holmestrand omfatter drift og vedlikehold av kommunens avløpsnett og renseanlegg. 1997 var første hele driftsår for kommunens renseanlegg. Utvikling av gode fremtidsrettede vedlikeholdssystemer er viktig i denne forbindelse.
Holmestrand Renseanlegg kan kontaktes på telefon 33 05 37 70. 

 

Graving i kommunal veg og sanitærsøknad

Holmestrand kommune har lagt om til elektronisk behandling av søknader om graving i kommunal vei og sanitærsøknader, og disse behandles hos Geomatikk.  

Kundeportalen hos Geomatikk kan hjelpe deg til å få en enklere hverdag.

Noen av fordelene er:

  • 24 timers åpningstid, jobb når det passer deg
  • Full oversikt over alle registrerte saker
  • Status på registrerte saker, følg saksgangen
  • Arkiv, full historikk på registrerte saker

 

Kundeportalen er beregnet for entreprenører og rørleggere som henvender seg til Geomatikk. Private kan også bruke kundeportalen. Mer informasjon finner du på www.gravemelding.no.

 

Ved eventuelle spørsmål, kontakt John Frøybu på telefon: 47846056 hos Geomatikk.

E-post: john-birger.froybu@geomatikk.no

 

 

 

                                                                                  

Byggeavstand vann- og avløpsledning  Utslippstillatelse

 

Kommunale avgifter pr. år (PDF, 506 kB)  Forskrift for vann- og avløpsgebyr (PDF, 112 kB)

 

Registreringsskjema vannmålere (PDF, 112 kB)  Avløpstjenester, leveringsvilkår (PDF, 169 kB)

 

Drikkevann, leveringsvilkår (PDF, 204 kB)  Bestemmelser for midlertidig tilknytning (PDF, 50 kB)

 

Bestemmelser for bruk av vannmålere (PDF, 94 kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

         

Sist endret 16.06.2017
Fant du det du lette etter?